• فارسی
 • English

توضیحات تیراندازی بی پایان

آیا می توانید تفنگ های قدرتمند را کنترل کنید؟! وارد این بازی اکشن شده و به عنوان یک تیرانداز شروع به شلیک کنید.
تروریست ها منطقه را تحت کنترل گرفته اند و فقط شما می توانید آنها را متوقف کنید. تفنگ خود را برداشته و آماده یک عملیات پر جنب و جوش باشید.

 • تفنگ های جدید را آزاد نموده و دشمن را وادار به گریه کردن کنید!
 • ابزارهای خود را تقویت نموده تا بقای خود را تضمین کنید.
 • مامورت ها را به اتمام برسانید تا رتبه خود را بهبود بخشید.
 • رقابت های روزانه را تکمیل نموده تا تقویت کننده و سلاح های جدید به دست آورید.
 • به دوستان خود نشان دهید که چه کسی بهترین تیرانداز است.

ویژگی های بازی Major GUN FPS endless shooter - تیراندازی بی پایان:
 • کنترل دقیق بر روی تفنگ و شلیک ها
 • 11 تفنگ قدرتمند با امکان تقویت آنها
 • 14 جلد زیبا برای تفنگ ها
 • انواع مختلف دشمنان: تیراندازها، آرپی جی زن ها و تروریست های مسلح
 • وجود روسای قوی برای متوقف کردن شما
 • 5 تقویت کننده مختلف برای تفنگ ها
 • وجود سیستم رتبه دهی
 • جدول رده بندی جهانی