• فارسی
  • English

توضیحات جشن روز استقلال

این روز استقلال ملی و یک روز سرگرم کننده است که به ما اجازه می دهد آزادی کشور بزرگمان را جشن بگیریم.
لیموناد برای نوشیدن، دادن غذا و آتش بازی، لباس فوق العاده و ...
به شخصیت اصلی کمک کنید تا او بهترین لباس و آرایش خود را برای تعطیلات این روز انجام دهد.

امکانات بازی Independence Day Party Dressupجشن روز استقلال:
  • این روز استقلال است
  • بهترین لباس برای نشان دادن غرور خود را پیدا کنید
  • پخت کیک میهنی خوشمزه