• فارسی
  • English

توضیحات دستگاه مرمری

در نهایت آرامش و تمرکز این بازی فکری را شروع کنید. از ترکیبی المان ها برای ساخت مسیر نهایی استفاده کنید. با چرخش آجرها، سرعت دادن به توپ، اتصال کابل ها و بسیاری حرکت دیگر، جهت درست را برای توپ ایجاد کنید.

ویژگی های بازی Marble Machine - ماشین مرمری:
  • فصل اول بازی را به صورت رایگان، بازی کنید.
  • مکانیزم های مختلف بازی شامل چرخش مسیر، شتاب دهنده توپ و فشار دکمه
  • بدون محدودیت زمانی و حرکتی
  • سرگرمی فوق العاده برای تمامی اعضاء خانواده
  • پازل های گوناگون برای حل کردن