• فارسی
  • English

توضیحات پیانو جادویی

رویای تبدیل شدن به پیانو نوازان حرفه ای را به واقعیت تبدیل کنید. نواختن پیانو همانند بتوهوون و موزارت با کمک این بازی.
پیانو جادویی، یک بازی رایگان، ساده و به شکلی باورنکردنی، سرگرم کننده است.
قوانین بازی بسیار ساده است، کافیست بلاک های مشکی در حال حرکت را از دست ندهید.