• فارسی
  • English

توضیحات نبرد اژدها

نبرد اژدها بازی ای که شما در آن یک دژ می سازید و به یک ارتش اژدها فرمان می دهید. با صدها و هزاران بازیکن در سراسر دنیا در این نبرد واقعی، مبارزه کنید.
چیزهای دیگری که در مورد بازی، جالب هستند:
  • با بیش از 43 ساختمان متفاوت یک دژ بسازید.
  • از 10 نوع واحد اژدها یک ارتش بسازید.
  • از دژادهایتان با بیش از 13 نوع سازه دفاع کنید.
  • دوست دارید با دوستانتان یک قبیله ازدهایی بسازید؟ خوب است،حتما اینکار را بکنید.
  • قبیله ی اژدهاییتان باید در مقابل قبایل دیگر برای برتری، نبرد کنند.
  • اوه، گفتیم که اژدهاهایتان از گوسفندها تغذیه می کنند؟