• فارسی
  • English

توضیحات اچیکپس

اچیکپس، یک بازی استراتژی اقتصادی.
  • آسان برای یادگیری
  • دارای دو حالت برای بازی کردن
  • رابط کاربری ساده
  • انیمیشن های روان