• فارسی

توضیحات دوربین مخفی 2108

شما با این برنامه به راحتی می توانید به صورت مخفیانه تمام کارهایی اعم از :
  • ضبط تماس مخفی
  • ضبط نمایش مخفی
  • ضبط دوربین و فیلم برداری با هر دو دوربین
  • ضبط صدا به صورت مخفی