• فارسی
  • English

توضیحات حذف فایل های زائد با اوست

اوست،یک نرم افزار بسیار مؤثر را در زمینه ی حذف فایل های غیر ضروری معرفی می کند؛ این نرم افزار ابزاری قدرتمند برای بهبود در فضای ذخیره سازی داده های شماست و داده های غیرضروری شما را به راحتی از حافظه پاک می کند و کارایی موبایلتان را افزایش می دهد.

اگر موبایلتان به دلیل افزایش فایل های زائد کند شده است می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.
می توانید مطمئن باشید که این نرم افزار اطلاعات غیر ضروری را برای بهبود در عملکرد موبایلتان حذف می کند و سرعت اجرای برنامه هایتان را افزایش می دهد.

از ویژگی های این نرم افزار بررسی و تحلیل سریع حافظه و حذف فایل های غیر ضروری بدون صدمه زدن به فایل های اصلی است.
بدین ترتیب سرعت لود موبایلتان افزایش می یابد.