• فارسی
  • English

توضیحات قطب نما

ابزاری سبک که به شما برای یافتن جهت و به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی کمک می کند.
نرم افزاری کوچک، سرگرمی بزرگ.
فوق العاده کاربردی و سبک.