• فارسی
  • English

توضیحات کم کردن حجم عکس

این نرم افزار امکان کم کردن حجم تصاویر را بدون از دست دادن کیفیت، میسر می سازد. با الگوریتم های پیاده سازی شده در این اپلیکیشن، نیازی به کامپیوتر و لپ تاپ برای فشرده سازی تصاویر، نخواهید داشت.
  • امکان کم کردن حجم تصویر تنها با یک لمس صفحه
  • فشرده سازی تصویر بدون از دست دادن کیفیت
  • امکان انتخاب راحت تصویر و فشرده سازی
  • امکان اشتراک گذاری نتیجه در شبکه های اجتماعی
  • بدون نمایش تبلیغات
  • بدون محدویت در فشرده سازی