• فارسی
  • English

توضیحات صدای حیوانات

نرم افزاری مناسب برای کودکان توپا که امکان شناخت حیوانات مختلف و صدای آنها را برایشان میسر می سازد.
اجازه تشخیص حیوانات در یک بازی سرگرم کننده برای کودکان میسر است.

امکانات نرم افزار Animal sounds - App for kids - صدای حیوانات:
  • امکان جابجایی میان حیوانات
  • مشاهده تصاویر حیوانات
  • شنیدن صدای حیوانات مختلف