• فارسی
  • English

توضیحات پاک کننده - افزایش سرعت موبایل

برنامه ای خوب با ارزش 5 ستاره.
پاک کننده، یک برنامه حرفه ای برای بهینه سازی دستگاه با امکان شروع خودکار در پس زمینه جهت افزایش حافظه یا به عبارت دیگر افزایش سرعت دستگاه.
نرم افزاری برای کاهش مصرف باتری و غیر فعال کننده هشدارها و برنامه های ناخواسته در حال اجرا.