• فارسی
  • English

توضیحات چند حساب کاربری موازی

همزمان با یک دستگاه وارد چندین حساب کاربری در نرم افزارهای شبکه های اجتماعی یا بازی ها شوید به راحتی میان زندگی و کار کاربران تعادل ایجاد کنید.

امکانات نرم افزار Parallel Space-Multi Accounts - چند حساب کاربری موازی:
  • حفاظت از حریم شخصی کاربر
  • مخفی کردن نرم افزارهای سری کاربران بدون نیاز به نگرانی در مورد دانستن افراد ناشناس
  • تنها با یک ضربه میان حساب های کاربری جابجا شوید.
  • نرم افزاری قدرتمند و ساده
  • منحصر بفرد