• فارسی
  • English

توضیحات بازیابی فایل

داده های موبایل خود را از دست داده اید؟ یا به طور تصادفی آنها را حذف کرده اید؟ نگران نباشید با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های از دست رفته را به راحتی بازیابی کنید.

نرم افزار را برروی موبایل خود نصب کرده و مراحل آن را طی نمایید تا تمامی فایل های از دست رفته را بازیابی کنید.