• فارسی
  • English

توضیحات تام گربه سخنگو 2

بزرگ تر، بهتر و سرگرم کننده تر.
بازی تام سخنگو (با بیش از 600 میلیون دانلود در سراسر دنیا) بهتر از همیشه بازگشته.

ویژگی های نرم افزار Talking Tom Cat 2 - تام گربه سخنگو 2:
  • صحبت کردن با تام و تکرار سخنان شما با صدای خنده دارش
  • فشار دادن، ضربه زدن و به چالش کشیدن آن
  • سفارشی نمودن تام با لوازم، لباس ها و تجهیزات جدید
  • ورود تام به مکان های جدید و زیبا
  • فعالیت های مختلف تام در طی بازی
  • وجود مینی بازی های مختلف
  • دسترسی به دستاوردهای متفاوت
  • تهیه ویدیو از حرکات تام و ارسال آن برای دوستان