• فارسی
  • English

توضیحات نمایش دهنده سه بعدی

نرم افزار نمایش دهنده فایل های سه بعدی به همراه قابلیت نشان دادن بافت آنها.
پشتیبانی از فایل های بافت: PNG, JPG, GIF, BMP, TGAm DDS
اگر به دنبال نرم افزاری برای مشاهده فایل های 3DS و OBJ هستید، این نرم افزار را امتحان کنید.