• فارسی

توضیحات علائم راهنمایی و رانندگی

در این اپلیکیشن علائم راهنمایی و رانندگی در قالب یک بازی جذاب درآمده است. یادگیری قوانین راهنمایی و رانندگی با بهره گیری از تلفن های هوشمند و در قالب بازی یک روش موثر و در عین حال ساده است. این اپلیکشن مناسب برای دانش آموزان، شرکت کنندگان در آزمون های راهنمایی و رانندگی و رانندگان نیازمند به یادآوری علائم می باشد. اگر برای آزمون راهنمایی و رانندگی آماده می شوید آمادگی خود را با آزمون های این اپلیکشن بسنجید و نتایج را با سایرین مقایسه کنید.