• فارسی
  • English

توضیحات وِنت

وِنت انجمنی است که کاربران آن احساس راحتی نموده و احساسات خود را بدون هیچ ترسی بیان می کنند.

هدف سازنده این نرم افزار، ایجاد ارتباط میان افرادی است که تجربیات زندگی مشابهی داشته، و تبادل نظر آنها با یکدیگر است.

ویژگی های وِنت:
  • دسته بندی های احساسی شامل: ترس، سورپرایز، ناراحتی، عصبانیت، خوشحالی و محبت
  • وجود دکمه های تعاملی شامل علاقه مندی، خنده و ...
  • نام کاربری قابل انعطاف بسته به وضعیت احساسی کنونی شما
  • شبکه اجتماعی برای افراد مودب