• فارسی

توضیحات جوای یساری

در این برنامه با شخصیت موسیقی ایران زمین یعنی جواد یساری آشنا خواهید شد
امیدوارم از این برنامه لذت ببرید از برنامه های دیگرمان دیدن نمایید.