• فارسی

توضیحات نسخه

در این اپلیکیشن سعی شده تا برای هر بیماری نسخه ای نوشته شود که در آن از انتخوابی ترین دارو، با حداقل قیمت با کمترین تداخل دارویی در کوتاه ترین زمان ممکنه و راحت ترین روش مصرف استفاده شود.

از جمله امکانات این اپلیکیشن:
  • امکان جستجوی قوی فارسی و انگلیسی بیماری ها
  • نسخه دارویی با دوز و زمان بندی مناسب
  • توجهات لازم جهت ارجاع بیمار
  • طبقه بندی مصرف در حاملگی
  • کنترااندیکاسیون ها، موارد احتیاط و تداخلات دارویی
  • نحوه مصرف و آموزش به بیمار
  • امکان افزودن بیماری های پربادید به لیست علاقه مندی ها