• فارسی

توضیحات هفت هشتاد

اپلیکیشن کاربردی هف هشتاد با قابلیت های:
  • خرید شارژ
  • خرید بسته های اینترنت
  • پرداخت قبض
  • انتقال وجه کارت به کارت
  • کمک به خیریه
  • برگزاری نظرسنجی ها
  • پیش بینی مسابقات ورزشی
  • به همراه ارائه جوایز ارزنده از جمله جوایز هفتگی و شمش طلا