• فارسی
  • English

توضیحات پس زمینه زنده بارش برف

صحنه زیبای بارش برف را بر روی صفحه نمایش موبایل خود تجربه کنید. مشاهده خانه ای رویایی در زمستان که دانه های زیبای برف در حال بارش بر روی سقف آن است.
تغییر سرعت بارش، شدت و جهت ریزش دانه های برف را به راحتی کنترل کرده و موسیقی زیبای کریسمس را گوش کنید.