• فارسی
  • English

توضیحات سایلنت منیجر

سایلنت منیجر به شما برای فیلتر کردن پیام های متنی و تماس های ضروری کمک می کند.
با استفاده از این نرم افزار، تعیین کنید که هنگام دریافت پیام های خاصی، هیچ صدا یا نشانه ای به شما نمایش داده نشود.