• فارسی
  • English

توضیحات دایناسور تیرانوساروس سخنگو

دایناسور تیرانوساروس سخنگو، هر چیزی که شما می گوید را به صورت سرگرم کننده، تکرار می کند.
ساعت ها خنده و سرگرمی با دایناسور سخنگو.

ویژگی های بازی Talking Tyrannosaurus Rex - دایناسور تیرانوساروس سخنگو:
  • صحبت با دایناسور و تکرار سخنان شما توسط او
  • دایناسور واقعا شیرین
  • نگاه به رقص تیرانوساروس
  • دیدن خوابین دایناسور
  • حرکت دست، پا یا سر او