• فارسی
  • English

توضیحات مین جمع کن

نسخه اندروید بازی کلاسیک و مشهور مین جمع کن.
هدف در بازی یافتن تمامی مربع هایی است که در آنها مین وجود ندارد. خانه هایی که فکر می کنید مین در آنها وجود دارد، انگشت خود را کمی بیشتر از یک لمس ساده رویشان نگه دارید.
اعداد نوشته شده در هر مربع، تعداد بمب هایی است که در مربع های اطراف آن وجود دارد.

ویژگی های بازی Minesweeper - مین جمع کن:
  • میدان مین متغیر
  • گیم پلی کلاسیک
  • بازی قدیمی و دوست داشتنی
  • مناسب برای تمامی صفحه نمایش ها

The description of Minesweeper

Minesweeper for Android is Classical minesweeper ( mines ).
The goal of the game is to uncover all the squares that do not contain mines.
To mark a mine use long tap.
Minesweeper features:
- Variable minefield.
- Classical gameplay.
- its a real Old School minesweeper.
- adapted to the screen.
If you like Windows minesweeper, you're going to love this game!
Just try.