• فارسی
  • English

توضیحات موتور گریز از ترافیک

سرعت موتور خود را افزایش داده و از دو حالت قابل تنظیم حرکت در بزرگراه بیابانی و ترافیک شهری لذت ببرید.
سفارشی کردن موتورسیکت و افزایش سرعت آن برای رانندگی با حداکثر سرعت و عبور از کنار ماشین ها.

ویژگی های بازی Traffic Dodge: Moto - موتور گریز از ترافیک:
  • بازی موتور سیکلت هیجان انگیز
  • گرافیک و جلوه های بازی
  • کسب سکه در بازی و دستاوردها
  • فیزیک بازی واقعی
  • ماموریت های کامل
  • دو حالت بسیار جذاب بازی

The description of Traffic Dodge: Moto

Speed your sporty motorcycle through traffic and race your way to thrills and achievements.
Action-packed and customizable motorcycle riding is what this game is all about. With two modes of play, desert highway, city traffic, multiple character / motorcycle skins, and more. Tweak your ride in thein-game garage by tuning your motorcycle to perfection and making it faster and cooler. This game has it all! Get on your moto cycle and blast your way through traffic in the city or zoom through the orange desert biome. How you ride in this game is all up to you! Ready? GO RIDE!
Features:
• Exciting motorcycle gaming
• Cool graphics and game effects
• Earn game currency and achievements
• Game physics that make the game feel more real
• Zoom through city or desert traffic as you complete missions
• Two awesome game modes that get you out on the highway and zooming to success
Motorcycles, missions, achievements, and more!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»