• فارسی
  • English

توضیحات نجات دختر پانک

برخی از مزاحم ها او را ربوده و در مکانی بسیار دور از زادگاه قفل کرده اند. شما با استفاده از تکنیک انتقال ذهن به طور تصادفی در ذهن او قرار دارید. وقت آن رسیده است که از درخشش آن دختر پیشی بگیرید و با یافتن سرنخ، او را فرار دهید. موفق باشید.
دانلود بازی: