• فارسی
  • English

توضیحات راه های احمقانه مردن 2

از تمام سطوح، چالش های جدید و شخصیت های عالی بازی مرگ 2 لذت ببرید.
تغییرات نسخه 5.1.13:
Dumb Ways to Die 2: The Games پیام ایمنی قطار را به شیوه ای گستاخانه و سرگرم کننده به جهان می آورد.

The description of Dumb Ways to Die 2: The Games

Following the massive success of Dumb Ways to Die, we are giving the world something fresh, new and original to fall in love with: a sequel.

Dumb Ways to Die 2: The Games has taken the world by storm; launching to the #1 spot in 83 countries with 75 million downloads and over 1.2 billion unique plays to date.

Boasting all new levels and challenges, leader boards, as well as a cast of new characters, Dumb Ways to Die 2: The Games is (in our own completely biased view) the best sequel to anything, ever.

And the best part is over 65 million people pledged to be safe around trains following the game’s release. Dumb Ways to Die 2: The Games is bringing train safety message to the world in a cheeky and fun way.

External Storage privileges are required for .OBB files and also for caching advertisements on the device.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»