• فارسی
  • English

توضیحات بازی های آنلاین تخته ایی

این کارت بازی را به صورت رایگان آنلاین تجربه کنید.
از دستگاه اندرویدی خود برای بازی آنلاین با بازیکنان ایالات متحده و سراسر جهان استفاده کنید.
تغییرات نسخه 130.1.31:
- بهبود، رفع اشکال و بهینه سازی عملکرد

The description of GameVelvet - Online Card Games and Board Games

Play for free a dozen of board and card Games Online.
Use your android device to play online with players of the USA and all around the world.

Card Games
• Scala 40
• Spades Online
• Hearts Online
Canasta - Burraco
• Brazilian Canasta
• Canasta STBL
• Italian Burraco
Brazilian Truco
• Cacheta
• Pife
Sueca - Bisca e Briscola
• Mau mau - crazy 8


Board Games
• Checkers Online
• Parchis - Ludo
Chess Online
• Dominoes
• Mills