• فارسی
  • English

توضیحات سرمایه دار معدن

آیا دوست دارید سنگ های قیمتی و طلا استخراج کنید؟
ضربه زدن در معدن برای بدست آوردن سنگ های قیمتی و فروش سنگ های یافته شده برای استخدام کارگران و افزایش سرعت فرایند استخراج از معادن.
ارتقا تجهیزات خود برای تبدیل شدن به یک سرمایه دار خیلی مهم.

ویژگی های اصلی بازی Clicker Mine Idle Tycoon - سرمایه دار معدن:
  • استخراج فلزات گرانبها و به دست آوردن فلزات با ارزش برای ارتقاء تجهیزات معدن و استخدام کارکنان بیشتر.
  • کسب سنگهای قیمتی
  • خرید و ارتقاء کلنگ
  • استخراج سنگ های بیشتر
  • از کریستال استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.18:
- رفع جزئی + به روز رسانی

The description of Clicker Mine Idle Tycoon

Do you like gems or mining for gold? 
Start tapping on the mine to get gems! Sell your gems and hire workers to speed up the mining process. Continue to tap and earn more jewels and gold! Upgrade your mine and equipment and step by step you can become a Clicker Mine Idle Tycoon!
-TAP FOR PRECIOUS METALS!-
Tap the mine to earn valuable metals! The more money you get the more you will have to upgrade your mining equipment and hire more workers!
-UPGRADE MINING EQUIPEMENT!-
Get more money out of each tap! Collect more and more money! Earn more jewels per tap, up to double or triple! Multiply your earrings!
-COLLECT AND FUSE RUNES-
Fuse Runes together to improve your pickaxe effectiveness! 

Main Features
•TAP the mine to earn gems!
•BUY and upgrade pickaxes to mine for better jewels!
•UPGRADE mining to get more gems per tap!
•USE CRYSTALS! After earring enough money, new opportunities will be ordered for you. Begin tapping again to get crystals, a BONUS! Spend your crystals on more upgrades or save them to use another way.
•PLAY the Runes lottery. This opportunity is only available when you have CRYSTALS!
•FUSE 10 Runes to get a new superior Rune.
•COLLECT the Runes and all the Altars in this idle game! Altars bring interesting bonuses!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»