• فارسی
  • English

توضیحات پخت کیک رنگارنگ

تبدیل به یک آشپز فوق العاده برای پخت بهترین کیک ها شوید. در اینجا می توانید مواد غذایی را در آشپزخانه جمع آوری کرده، مخلوط را تهیه کنید، رنگ ها را اضافه نمایید و کیک بپزید. پس از می توانید آن را با رنگ های زیبا تزئین نمایید.

امکانات بازی Cooking colorful cake - پخت کیک رنگارنگ:
  • جمع آوری تمام مواد آماده برای کیک رنگارنگ
  • مواد تشکیل دهنده را آماده کرده و آنها را در یک کاسه مخلوط کنید
  • رنگ ها را به هر مخلوط کاسه جداگانه اضافه کنید تا رنگین کمان ایجاد کنید
  • قبل از پختن آنها در اجاق بگذارید
  • قهوه آماده کنید
  • اضافه کردن یخ زدگی و تزئین آن
دانلود بازی: