• فارسی
  • English

توضیحات فرار اتاق جدید 501

بازی جدید فرار از اتاق 501، ترکیبی از بازی های کلاسیک فرار از مکان های مختلف است. این بازی منطقی فرار از پازل های حیله و تزویر، مکان ماجراجویی، سرنخ های کثیف و اشیاء پنهان برای ورود به سرنخ های فرار توسعه داده شده است.
بازی مطمئنا مهارت های منطقی و تحلیلی مغز شما را آزمایش می کند.
این بازی رایگان فرار با صحنه های پیچ و تاب هیجان انگیز، موسیقی چالش انگیز برای دوستداران بازی فرار طراحی شده است.
سعی کنید همه درها و قفل های اسرار آمیز را از طریق حافظه طولانی خود بردارید.

امکانات بازی Battle Gems (AdventureQuest) - فرار اتاق جدید 501:
  • سرگرم کننده و جذاب
  • مجموعه 501 بازی
  • انیمیشن با گرافیک عالی
  • بازی آسان
  • پازل منطق زدایی
  • درب های نقاشی، طبقه ها و اتاق ها
تغییرات نسخه 60.2:
SFX فعال است
بهبود عملکرد

The description of 501 Levels - Free New Room Escape Games

501 New Room Escape Games is a combination of point and click type classical room escape games of different locations and it is developed and released by HFG Hidden Fun Games. These Escape games are logically developed with tricky puzzles, adventure location, messy clues, and obscured-hidden objects to enter into the clue of Best Escape games. These games will surely test your brain logical and analytical skills. These Free rooms and doors escape games are designed in the sense of real fun, hi-fi scenes, more thrilling twist, challenging and exciting soundtracks to make you addicted and crazy for the escape game lovers.

One of the best and popular growing room escape game in 2018 with 501 mini-games bunch.

Try to break the all doors and mysterious locks through your long memory. It will definitely give the huge challenge to your brain.

Enjoy this full 501 games jolly journey mission

Once you completed all the game that you impossible to forget the real escape rooms.

Are you ready to take this world best escape brain challenge, you will definitely find the difference from other escape game.


FEATURES:
Fascinating fun Collections of 501 Games
Polished animation and graphics.
Addictive easy Gameplay (250 hours)
Riddling Logical Puzzles.
Picturesque Doors, Floors, and Rooms.Stuck in Game - Get Help - Any Suggestion about the game, please contact us through below social media links. We are ready to help you...

Facebook: https://www.facebook.com/Ena-Andriod-Games-317895295064950/
Twitter: https://twitter.com/EnaGamesAndroid
Google +: https://plus.google.com/u/0/102488694792304952641

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»