• فارسی
  • English

توضیحات آیا می توانید از این 51 بازی فرار کنید

51 بازی از تم های مختلف  با ژانرهای متفاوت شامل فرار از اتاق، فرار از فضای باز، فرار از سرقت بانک، فرار از ایستگاه قطار، فرار از قلعه، فرار از تونل، گنجینه های ماجراجویی، تله های داخل سالن، فرار از مکان های مرموز و...
مکان های مختلف نیز مطابق با خواسته ها و انتظارات بازیکنان متفاوت است. همه این 51 بازی برتر مغز شما را تست خواهند کرد. بازی های فانتزی موجود در اینجا از بهترین بازی های فرار از اتاق هستند که باعث می شوند شما احساس واقعی بودن در دنیای فانتزی کنید.

امکانات بازی Can You Escape this 51 Games - آیا می توانید از این 51 بازی فرار کنید:
  • مکان های جذاب
  • بازی اعتیاد آور
  • انیمیشن جلا
  • سکه های رایگان
  • گرافیک واقع گرایانه
تغییرات نسخه 17.4:
اشکال جزئی برطرف شد
عملکرد بهبود یافته است

The description of Can You Escape this 51 Games

Can you escape this 51 Games is a bang of 51 games of various themes. All these 51 games are the complete pack of various genres covering "room escapes, outdoor escapes, bank robbery escapes, Train station escapes, castle escapes, Tunnel escapes, Adventurous Treasures, Indoor traps, escape from mysterious places and so on. As the genres varies, the corresponding locations also varies accordingly to meet the demands and expectations of the players. All the games in this 51 best escape games will definitely test your brainstorming. The fantasy games available here are the very best room escape games, that will make you the real feel as if you are inside the fantasy world and trying to escape from it. HFG brings you this point and click type latest new escape games especially for the escape games lovers.FEATURES:

Picturesque Locations.

Riddling Puzzles.

Addictive Game play(25 hours).

Polished animation.

Free coins are given daily

Realistic graphics.


Follow Us:
Facebook: https://www.facebook.com/Ena-Andriod-Games-317895295064950/
Twitter: https://twitter.com/EnaGamesAndroid
Google +: https://plus.google.com/u/0/102488694792304952641

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»