• فارسی
  • English

توضیحات تحقیقات جرم و جنایت - 101 سطح هیجان انگیز

سعی کنید به دنیای فجیع جنایات بپردازید و همه موارد جنایی را بررسی کنید.
به عنوان هیئت تحقیق، اسرار پشت صحنه جرم را پیدا کرده و جنایتکاران با تحقیقات هوشمندانه گرفتار کنید.
فایل های تحقیقاتیخیره کننده در 101 سطح برای همه دوستداران بازی طراحی شده است.
بازی اول مربوط به یک خبرنگار و قاتل است که خبرنگار زن توسط یک شخص ناشناس کشته شده است. این یک چالش بزرگ برای پیدا کردن قاتل خواهد بود، زیرا شواهد به بسیاری از مظنونان منجر شده،  ماموریت شما یافتن و قرار دادن او پشت میله های زندان است. شروع پیدا کردن سرنخ پنهان از مکان های مختلف و مطابقت با شواهد در مدت زمان محدود می باشد.
بازی دوم در مورد پیدا کردن 5 دختر از دست رفته در شهر و دانستن دلیل پشت سر آن است.
بازی سوم در مورد پیدا کردن باندهای پشت قتل یک دانشمند و همچنین اخطار گم شده او است.
بازی چهارم داستان تام است، در مورد پیدا کردن رمز و راز قتل یک مرد موفق در کسب و کار برتر.
بازی پنجم یک برنامه مخفی است. داستان این بازی با حادثه آتش سوزی در یک بانک آغاز می شود. شما باید دلایل حوادثی را که چندین پیچ و تاب داشته بررسی کنید. همه چیز متفاوت است.
بازی ششم با قتل متوالی 4 دانشمند با دانشمند دیگری گمراه می شود.

ویژگی های بازی Crime Investigation Files - 101 Levels Thriller - تحقیقات جرم و جنایت - 101 سطح هیجان انگیز:
  • 50 ساعت بازی پیوسته
  • ماجراهای مختلف در 101 سطح
  • تصاویری شگفت انگیز و گرافیک
  • چالش واقعی
  • 250 پازل معما
  • مناسب برای تمام سنین و جنس ها
تغییرات نسخه 4.0:
بازی بهینه سازی شده

The description of Crime Investigation Files - 101 Levels Thriller

Dive into the whole new world of gruesome crimes and investigate all the criminal cases.
As the universal investigation board has appointed you to find the mysteries behind biggest crime scenes, Now you are the in-charge for finding it. In all the games, the criminal tries to escape, but you need to interrogate cleverly in not missing the true criminals.
HFG & ENA presents the Investigation Files of 6 games of stunning investigations with 101 levels is an unavoidable game for all the game lovers.

The First game is The Reporter and The Murderer, which is about a lady reporter was murdered by an unknown person. It will be a great challenge to find the murderer, as the evidence leads to many suspects. Whatever maybe, your mission is to find the murderer and put him behind the bars. Start finding the hidden clues from various places and match the evidence in a limited time.
Second game is Mr.Psycho-The Serial Killer. The story behind this game is about finding the 5 missing girls in the City and knowing the reason behind it. Your brilliance in the investigation will be recognized at the end of this game. Now, it is your objective to find them. Use your imagination and analytics by the brain to solve surreal tricks, riddles, and puzzles to make possible the impossible one.
The third game is Patent Protected. This game is about finding the gang behind the murder of a scientist and also the missing patent invented by him. Each and every small evidence collected in nook and corners of this game will be more useful for the gameplay and to unlock the reason for the murder in this game are relevant to the previous history of the story.
The fourth game is Story of Tom, which is about finding the mystery behind the murder of a Top business man. All you need to find, collect, combine and use the objects and then solve the puzzles to ensure your escape. These new investigation games are the convincing and not the compromising games. Only if you have the talent, you can find the murderer. These free games let you feel the thrills of expectations and excitements at each level.
The fifth game is A secret plan. the story of this game starts with the fire accident in a bank. You need to investigate the reasons behind that incident, which has several twists and turns. Here, you find everything different, as the game reveals who is the reason behind the incident, how you are going to find the solution to put an end to the situation prevailing.
The sixth game is The Locker. The game starts with the sequential murder of 4 scientists with another scientist missing. You must find the solution for all the knots tied with the murders and also rescue the missing scientist. Finally, you must find the way to the end of all the crime scenes in giving peace and happiness to the City.

GAME FEATURES :
- 50+ Hours of Continuous Gameplay
- Different Adventures in 101 levels
- Amazing visuals and Graphic
- Real Challenge for a Master
- Challenges your talent
- 250 puzzles to riddle
- Assuring addictive games for all ages and Genders


Stuck in Game - Get Help - Any Suggestion about the game, please contact us through below social media links. We are ready to help you...

Facebook: https://www.facebook.com/Ena-Andriod-Games-317895295064950/
Twitter: https://twitter.com/EnaGamesAndroid
Google +: https://plus.google.com/u/0/102488694792304952641

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»