• فارسی
  • English

توضیحات قرمز

آیا می توانید صفحه نمایش قرمز را در 50 سطح ایجاد کنید؟ هر سطح دارای منطق خاص خود است.
آیا به کمک نیاز دارید؟ از دکمه لامپ استفاده کنید که بعد از مدتی در بالا سمت راست هر سطح ظاهر می شود. نکات متعدد برای هر سطح وجود دارد.
تغییرات نسخه 2.5:
یک بازی پازل قرمز برای شما!

The description of red

The sequel to my 'yellow' game is here!
Can you make the screen red in 50 levels?
Each level has its own logic.

Do you need help? Use the light bulb button that will appear after a while in the top right of each level to get a hint. There are multiple hints for each level.
With the premium unlock in-app you will not get ads before the hints.

A Bart Bonte / bontegames puzzle game.