• فارسی
  • English

توضیحات کشتی دزدان دریایی

تبدیل به دزد دریایی شوید، بادبان ها را بکشید، شروع به غارت کشتی های دشمن کنید و جزایر را تسخیر نمایید.
کنترل کشتی دزدان دریایی خود را دست بگیرید و زندگی یک دزد دریایی غارت گر را تجربه کنید.
با دوستان خود متحد شوید و با گروه های دیگر برای تسخیر اقیانوس بجنگید.

ویژگی های بازی Son Korsan Pirate MMO - کشتی دزدان دریایی:
  • بازی دزدان ریایی با نقشه ای بزرگ برای تبلت و تلفن همراه
  • کشتی خود را قویتر و سریعتر کنید.
  • نبرد مستقیم با سایر بازیکنان
  • در آب ها و اقیانوس های بزرگ پر از خطر اکتشاف کنید.
  • همکاری با دوستان و برنامه ریزی برای حمله به جزایر دشمنان
  • وجود ماموریت های مختلف برای شکار کشتی های سیستم و کشتی های تجاری
  • کار را با یک قایق شروع کرده و آن را به سرعت به یک کشتی بزرگ تبدیل کنید.
تغییرات نسخه 2.0.886:
- رفع نقص

The description of Son Korsan Pirate MMO

Become a pirate, sail the oceans, plunder enemy ships and conquer islands!
Take control of your own pirate ship in this MMO and live the life of a plundering pirate. You can band together with your friends, become a guild and fight against other guilds to dominate the oceans!
Features:
- Play a piracy themed MMO with a huge and detailed map right on your tablet or phone.
- Improve your ship to get stronger and faster.
- PvP action: Fight against other players - or weaken them and just plunder their ship.
- Explore the waters and wide oceans full of danger and opportunity.
- Join a guild / fleet, meet friends and organise attacks on enemy islands: Strategy!
- Take missions and go on quests to hunt down system ships and raid trade ships.
---
Starting with a small boat, your unskilled pirate will soon become a legend!
To accomplish this, you will need to;
... sail the high seas and survive.
... embrace the independent nature of piracy.
... send enemy ships to the bottom of the sea.
... earn coins by trading.
... collect pieces of a treasure map and go on a treasure adventure.
... battle other players in PvP mode, 5v5 arena and deathmatch quests.
... participate in activities like Capture the Flag, Octopus, Conquer the Island etc.
... play every day and claim your daily prizes.
Download Son Korsan now and battle your way to victory!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»