• فارسی
  • English

توضیحات مد جودی

ایجاد گروه خود با جودی، شخصیت های زیبا از گروه دختران، یک هنرمند فانتزی با استعداد دوستداشتنی، تزئین بتی، نشان دادن حس مد در مسابقه ملکه مد، رقص روی صحنه.
همچنین می توانید شخصیتی سرگرم کننده و آسان با ویژگی های کارتونی برای خود ایجاد کنید.

The description of Fashion Judy: Produce 100

http://m.kiniwini.com New games are released every Thursday.

Create your own idol group with Judy!

Pretty girl group personality, a talented solo artist, I can make it as you like to fancy idol duo.

Beautifully decorate the idol. And please take photos.

Showing off my fashion sense in the fashion queen contest, see this week's fashion is queen!

If you are eager to be the practice of dance, it is possible to be a performance on the stage.

You can also create their own cartoon fun and easy with cartoon feature!

Please start right now!
به دستور فیلترینگ، لینک دانلود حذف شده

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»