• فارسی
  • English

توضیحات قاپیدن تخم مرغ

بازی کلاسیک قدیمی برای زنده کردن خاطرات بازی های کودکی. پریدن و قاپیدن تخم مرغ ها از یک سبد به دیگری.
بازی ساده و سرگرم کننده ای که در آن تخم مرغ ها را باید در زمان مقرر پرتاب کنید تا از سبدی به سبد بالاتر انتقال یابد. تعداد تخم مرغ های شما محدود است، پس هر چه قدر دقیقتر پرتاب کنید، امتیاز بیشتری دریافت می کنید.

The description of Easter Egg Toss

Just in time for Easter! Bringing back a classic game from your childhood memories. Bounce and catch eggs from one basket to another.
Easter Egg Toss is a fun little game where you tap the screen to toss up eggs in the next basket. You have got half a dozen eggs to cross as many baskets as you can. Let's see how many baskets you can score.
This is a game of timing, so tap and make the eggs jump at the right time. Remember, you have limited number of eggs to make your best score.
Have fun and share it with your friends too.