• فارسی
  • English

توضیحات فرار از زندان

فرار از زندان یک بازی ماجراجویی فرار از سلول است، شما یک زندانی تحت مراقبت های شدید هستید، نگهبانان زیادی در اطراف وجود دارد. هر خروجی با سیستم های کامپیوتری پیشرفته مسدود شده است.
در سلول، اشیاء و ابزارهای فراوانی وجود دارد که به شما در فرار کمک می کند؛ از ترکیب آنها استفاده کنید.
کدها و کلمات عبور همه در اطراف پراکنده هستند، آنها را پیدا کرده و با استفاده از آنها میله های سلول و درب ها را باز کنید.
در زندان زندانیان دیگری وجود دارند. برای کشف کردن و حل پازل از آنها نیز کمک بگیرید.
از این بازی ماجراجویی سرگرم کننده لذت ببرید.
تغییرات نسخه 3.7.50:
رفع اشکال

The description of Escape the prison adventure

Escape the prison is an adventure game "Room Escape", you are a prisoner under close surveillance, there are guards around you and every exit is blocked by computer systems.
Looking in your cell you will find many objects and tools that may help you, try to use them or combine them.
Codes and passwords are scattered all around, find them and try to use them on computers to unlock bars and doors.
Around you there are other prisoners, try to figure out what they want and if they can help you to solve the puzzles.
If you want to try your hand at an adventure game full of suspense and fun, then try Escape the prison adventure!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»