• فارسی
  • English

توضیحات مار خور

بازی در برابر سایر بازیکنان به صورت آنلاین! می توانید به طولانی ترین بازیکن تبدیل شوید.

اگر سر شما را بازیکن دیگر لمس کند منفجر می شوید، اما اگر برعکس شود آنها منفجر می شوند. شما می توانید باقی مانده آنها را بخورید!
در این بازی یک شانس برای برنده شدن دارید، حتی اگر کوچک باشید. می توانید در مقابل یک بازیکن بسیار بزرگتر ایستاده و او را شکست دهید، مهم نیست چقدر بزرگ باشد!
موفق باشید.
تغییرات نسخه 1.6:
پشتیبانی لوازم آرایشی اضافه شد

سرعت گیم پلی بهبود یافته

The description of slither.io

Play against other people online! Can you become the longest player?
If your head touches another player, you will explode and then it's game over. But if others run into YOU, then THEY will explode, and you can eat their remains!
In slither.io, you have a chance to win even if you're tiny. You can swerve in front of a much larger player to defeat them, no matter how big you are!
Download now and start slithering! Good luck!