• فارسی
  • English

توضیحات دام برینچ جیگ

جیگراپ عروسک خبیث شیطانی میندی لو را ربوده است تا برینچ را مجبور به انجام بازی پیچیده خود کند. قبل از اینکه خیلی دیر شود به او کمک کنید تا او را نجات دهد.
تغییرات نسخه 1.0.30:

نسخه دوم

The description of Jig Breench Trap

The evil puppet Jigtrap has kidnapped Mindy Lou to force the Breench to play his twisted game. Help him rescue her before it's too late!