• فارسی
  • English

توضیحات جدال پولیتپیا

نبرد در یک ماجراجویی استراتژیک برای حکومت بر جهان، مبارزه با قبایل شرور، کشف سرزمین های جدید و تسلط بر فناوری های جدید.
طراحی خودکار نقشه ها، باعث شده تا حس جدیدی در هر بار اجرای بازی داشته باشید.
انتخاب قبایل مختلف، سرگردان شدن در جنگل تاریک سرد، کشف بخش ها و رازهای جنگل و ادعای بدست گیری امپراتوری با شکوه.
تغییرات نسخه 2.0.58.5676:
تراز عمومی:
افزایش درآمد برای پاکسازی جنگل به 2*
افزایش قیمت شوالیه به 10*
بهبود ژنراتور نقشه
-آموزش سرقت جایگزین هنگام ملاقات با قبیله ای جدید با پاداش ستاره بر اساس آن نمره قبایل
پاداش دفاع از کوه به فناوری صعود منتقل شد
-سیمانتی چند پله کم کرد تا با بقیه هم تراز شود (عصبی)
و خیلی بیشتر...

ویژگی های جدید:
رتبه -ELO برای بازی های چند نفره
نشان دادن برنده در اطلاعات دوست
بهبود UI

The description of The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia is a turn based strategic adventure. It's a game about ruling the world, fighting evil AI tribes, discovering new lands and mastering new technologies.
Auto generated maps make each game a new experience, with unlimited replay value.
Pick and choose among different tribes. Wander in the dark cold forests of Barduria, explore the steamy Kickoo jungles or claim the lush field of the Imperius empire.
Polytopia is the first game from the indie game studio Midjiwan, based in Stockholm, Sweden.