• فارسی
  • English

توضیحات جدال پولیتپیا

نبرد در یک ماجراجویی استراتژیک برای حکومت بر جهان، مبارزه با قبایل شرور، کشف سرزمین های جدید و تسلط بر فناوری های جدید.
طراحی خودکار نقشه ها، باعث شده تا حس جدیدی در هر بار اجرای بازی داشته باشید.
انتخاب قبایل مختلف، سرگردان شدن در جنگل تاریک سرد، کشف بخش ها و رازهای جنگل و ادعای بدست گیری امپراتوری با شکوه.
تغییرات نسخه 2.8.5.11920:
- Aqua Crop و Aqua Farms حذف شد
- درخت فناوری: ماهیگیری را به اولین فناوری در آن شاخه تبدیل کرد
- بازارهای ساده شده: 1* برای هر سطح از هر ساختمان تولیدی مجاور.
- حذف دو برابر شدن برای پورت ها. در سطح 8 محدود شده است.
- درخت فناوری: «Burn Forest» را به Construction منتقل کرد و «Destroy» را به Chivalry منتقل کرد.
- پل های ارزان تر، اکنون 5*
- درآمد کمتر ستاره دریایی، اکنون 8*
- مقدار حمله بمب افکن کمتر، 3 به جای 4
- معابد سریعتر رشد می کنند، از 3 چرخش کاهش می یابد → 2
- تنظیمات متفرقه

The description of The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia is a turn based strategic adventure. It's a game about ruling the world, fighting evil AI tribes, discovering new lands and mastering new technologies.
Auto generated maps make each game a new experience, with unlimited replay value.
Pick and choose among different tribes. Wander in the dark cold forests of Barduria, explore the steamy Kickoo jungles or claim the lush field of the Imperius empire.
Polytopia is the first game from the indie game studio Midjiwan, based in Stockholm, Sweden.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»