• فارسی
  • English

توضیحات جدال پولیتپیا

نبرد در یک ماجراجویی استراتژیک برای حکومت بر جهان، مبارزه با قبایل شرور، کشف سرزمین های جدید و تسلط بر فناوری های جدید.
طراحی خودکار نقشه ها، باعث شده تا حس جدیدی در هر بار اجرای بازی داشته باشید.
انتخاب قبایل مختلف، سرگردان شدن در جنگل تاریک سرد، کشف بخش ها و رازهای جنگل و ادعای بدست گیری امپراتوری با شکوه.
تغییرات نسخه 2.2.5.8144:
بازی‌های Might را که به امتیاز ۱۰۰۰۰ ختم می‌شوند، اصلاح کنید
اصلاح نام بازی ها که به طور مداوم در طول راه اندازی تغییر می کند

The description of The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia is a turn based strategic adventure. It's a game about ruling the world, fighting evil AI tribes, discovering new lands and mastering new technologies.
Auto generated maps make each game a new experience, with unlimited replay value.
Pick and choose among different tribes. Wander in the dark cold forests of Barduria, explore the steamy Kickoo jungles or claim the lush field of the Imperius empire.
Polytopia is the first game from the indie game studio Midjiwan, based in Stockholm, Sweden.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»