• فارسی
  • English

توضیحات عصاره شیرین میوه

عصاره شیرین میوه یک بازی جدید آبدار پازل با چالش های میوه ای است. وقتی شما در صدها دنیای جدید سفر می کنید، به کیوی، انبه و بقیه می پیوندید. امروز در این ماجراجویی میوه ای قرار بگیرید.

امکانات بازی Juice Jam - Puzzle Game & Free Match 3 Games - عصاره شیرین میوه:
  • صدها سطح آبدار
  • استفاده از قدرت دهنده ها
  • با مبادله و انفجار راه خود گسترش دهید
  • پاداش های رایگان و سطوح جدید را بررسی کنید
  • بازی رایگان و پر از ماجراجویی
تغییرات نسخه 3.23.4:
Juicetopia هرگز بیشتر هیدراته نشده است و این به لطف شماست! با این به روزرسانی شما:

* رفع اشکالات
* هر هفته 15 سطح جدید!
* پاداش ها و رویدادهای روزانه. فراموش نکنید که هر روز برای ادعای پاداش خود چک کنید!

The description of Juice Jam - Puzzle Game & Free Match 3 Games

MATCH. JUICE. SERVE. REPEAT!

Juice Jam- a juicy new match 3 puzzle game with bushels of fruity challenges! Join Kiwi, Mango, and the rest of the Juice Jam gang as you travel through hundreds of new worlds. Embark on this fruity adventure today!

Features:
◆ Hundreds of juicy levels!
◆ Brand new power-ups and ways to play!
◆ Jam fruit to concoct sweet treats!
◆ Swap and blast your way through ever expanding new worlds!
◆ Check back often for events, free rewards and new levels!
◆ Free and filled with adventure!

Join us in Juicetopia as Kiwi and Mango tour whimsical lands serving juice to thirsty customers! With a cast of quirky characters, a richly detailed world and addictive match-3 gameplay, Juice Jam is sure to satisfy!

LIKE: https://www.facebook.com/JuiceJamGame
FOLLOW: https://twitter.com/juicejamgame
LEARN: www.juicejam.com

DEVELOPER INFO: Jam City is the leading developer in truly cross-platform social gaming! Check out our other free match 3 puzzle games! You'll love to swap, match, and crunch through ever expanding levels and events. Check back often to see all the new candy, cake, and sweet treats that we've added! You'll love to crush through each sweet puzzle. Begin your adventure on this free match three puzzle game today!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»