• فارسی
  • English

توضیحات عشق تراکتور

رانندگی با تراکتور خود در سطوح خطرناک و تحویل محموله با آن.
وظیفه شما در این بازی نشان دادن مهارت خود در تحویل بارهای مختلف بدون ایجاد خرابی در طی مسیر است.
تغییرات نسخه 25:
نسخه 64bit

The description of Tractor Mania

Drive your tractor through the dangerous levels and deliver your cargo.
Your task in this skill-racing game is to get your tractor to the finish without
wrecking it and deliver the various kinds of cargo.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»