• فارسی
  • English

توضیحات فروشگاه عروسی - لباس عروسی

به دختران در فروشگاه عروس کمک کنید! شما در این فروشگاه بسیار مشغول خواهید بود. همه دختران لباس عروس عالی می خواهند.
در این بازی به مشتریان برای انتخاب لباس درست و مناسب کمک کرده و پول را از آنها بگیرید. همه کسانی که به بوتیک شما آماده اند، برای کارهای خود برنامه ریزی دارند و می خواهند با گذاشتن زمان کافی برای خرید، بهترین را انتخاب کنند. در سر موقع، به همه رسیدگی کنید که در غیر این صورت عصبانی خواهند شد.
برخی دختران لباس توردار می خواهند و برخی لباس ساده؛ این مهمانی آنهاست و انتخاب نیز با خودشان است.

ویژگی های بازی Wedding Shop - Wedding Dresses - فروشگاه عروسی - لباس عروسی:
  • تم صورتی بازی عروسی
  • بازی مدیریتی با مراحل فراوان
  • کمک به برنامه ریزی ازدواج
  • کمک به دختران برای یافتن کاملترین لباس
  • ساعت ها سرگرمی
  • بازی ساده برای کودکان

The description of Wedding Shop - Wedding Dresses

Wedding Shop - Wedding Dresses
Help this girl in her bridal shop! It’s very busy in the shop with wedding dresses. All girls want to have the perfect bridal gowns for her wedding.
In this management game you need to help your customers to get the right dress, fit the dresses and of course get your money!
All these girls had a proposal from their prince charming and now looking for the perfect bridal gowns. They have a wedding planner to organise the wedding and the groom is looking for the right suit. so they have time enough to look out for the best wedding dress. Help the girls in time, because otherwise they get angry and be real bridezilla! Some girls like lace in the dress, or a cheap one, or they like one fashion dress. It’s their party, their choice.
The most brides also like to have bridesmaids on their wedding party. Also these bridesmaids need a beautiful dress from the wedding shop.

Wedding Shop - Wedding Dresses features:
❤ Nice wedding pink theme game
❤ Management game with a lot of levels
❤ Help the wedding planner
❤ Help the girls to find the perfect dress!
❤ Hours of fun!
❤ Easy to play for kids of all ages

Wedding Shop - Wedding Dresses is a game from Mary.com and one of the best free wedding shop and management games. We publish many different easy to play girl games apps. We hope you will enjoy our Wedding Shop - Wedding Dresses and we hope you give us the love by liking our Facebook page. So we can keep you up to date on our bridal gowns, bridesmaid, dressup games.
★ Facebook - https://www.facebook.com/MaryGames

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید   بیشتر»