• فارسی
  • English

توضیحات دایناسور میامی

هر چیزی که در طول مسیرتان هست از بین ببیرید، اما مراقب باشید از هر طرف به سمت تان تیراندازی می شود. تیرکس خود را ارتقا دهید تا در ماموریت ها پایدار تر باشد. مکزیک نابود شده، میامی منتظر است.
پس از نیویورک، پاریس، لندن، مکزیک و لازانیا در سواحل آفتابی میامی قرار بگیرید و همه چیز را نابود کنید و لذت ببرید.
تغییرات نسخه 47:
نسخه 64bit

The description of Miami Rex

Take eat everything on your way. Be careful because the guns are shooting from all sides, and sharks appears surprising. Upgrade your Tyrannosaurus Rex to be more durable in his missions. Mexico is destroyed, Miami is waiting.

After New York, Paris, London, Mexico, and LA the blood thirsty tyrannosaurus rex has landed on the sunny beaches of Miami. In Miami Rex you set out on a rampage and eat everything that appears on your way. Be careful, because you will be shot at from all sides, and sharks might try to attack you! Upgrade your Rex to make him stronger and complete more missions. Have fun with Miami Rex!

This super rad Tyrannosaurus Rex is about to take a giant bite out of Miami. Tag along with him while he gobbles up the locals and sinks his fangs into the occasional submarine. That’s like surf and turf for dinosaurs! You can also buy him weapons and upgrades in this totally crazy action game.

Game developed by Gametornado.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»