• فارسی
  • English

توضیحات تله اره ای رایکبی

عروسک شیطانی موردکی را ربوده تا رایکبی را مجبور کند بازی شیطانی خود را انجام دهد. به او کمک کنید مردکای را سالم و سلامت نجات دهد!
تغییرات نسخه 1.0.15:

نسخه اول

The description of Rykby Saw Trap

The evil puppet has kidnapped Moordekay to force Rykby play his evil game. Help him rescue Mordekay safe and sound!