• فارسی
  • English

توضیحات قلعه هالووین هازل کوچولو

بیایید جشن بگیریم. معلم هیزل، یک سفر برای کودکان در قلعه هالووین را ترتیب داده است. قلعه هالووین را با کودک هازل و دوستان او کاووش کنید. اتاق های رمز و راز 6 قلعه پر از هدایای شگفت انگیز هستند. برای اطمینان از اینکه هازل امن است و هر لحظه در قلعه لذت می برد، با او باشید و برای رفع نیازهای او کمک کنید. خواسته های هیزل و دوستانش را با برآورده ساختن نیازهایشان برآورده کنید.

برای داشتن عکس، میله های مختلف برش داده می شود. اجازه دهید هازل و دوستانش را در این استودیو عکس هالووین کلیک کنید و چند عکس سرگرم کننده بگیرند.

بیایید ببینیم که آیا هازل هر هدیه شگفت انگیزی را برنده می شود یا خیر.

اگر چه به نظر می رسد که یک خفاش خال کوبی است، هیچ کس دیگر به نظر نمی رسد در این نزدیکی باشد.
اجازه دهید هازل با پوشیدن لباس های مختلف هالووین سرگرم شود. همچنین آرایش هالووین را بر روی او اعمال کنید.
این اتاق کمی ترسناک است. کودک هازل و دوستانش با برخی از موجودات شبح در این اتاق ملاقات می کنند.
هازل و دوستانش وارد اتاق رقص تزئین شده می شوند، تا از ضربه زدن سریع پا لذت ببرند.

The description of Baby Hazel Halloween Castle

Kids can play Baby Hazel Halloween Castle game for free. 6 mystery levels to explore.

Let’s celebrate All Hallows' Eve !! Baby Hazel’s teacher has arranged a trip for children to a Halloween Castle. Explore the Halloween castle with Baby Hazel and her friends. The 6 mystery rooms in the castle are full of gifts n’ surprises. To make sure Hazel is safe and enjoys every moment in the castle, be with her and look after her needs. Keep Hazel and her friends happy by fulfilling their needs on time. Enjoy!!

Level Details:

* Photo Shoot
Different cutout stands are made available to have a photo shoot. Let’s join Hazel and friends in this Halloween photo studio to click a few fun pictures.

* Balloon Delights
Pop the balloons to win surprise gifts. And let’s see if Hazel wins any surprise gift or not. Enjoy making balloon toys with Baby Hazel.

* Tattoo Time
Though it looks like a tattoo stall, no one else seems to be nearby.

* Halloween Dress Up
Let Hazel have fun by dressing up in different Halloween costumes. Also apply stylish Halloween makeup on her.

* Scary Hut
This room is a bit scary. Baby Hazel and her friends meet some spooky creatures in this room. Find out.

* Dance Party
Baby Hazel and friends have entered a room with a decorated dance floor. Join Baby Hazel and her friends to enjoy tapping their feet on fast beats.


By downloading this game, you are agreeing to our terms of use which can be found at [http://www.babyhazel.com/terms-of-use/] and our privacy policy which can be found at [http://www.babyhazel.com/privacy-policy] 

© 2018 Axis Entertainment Limited. All Rights Reserved.

© 2018 Axis Entertainment Limited. Babyhazelgames.com, Baby Hazel, and all related characters, music, and images are licensed trademarks and copyrights owned or used under license by Axis Entertainment Limited and are protected by international copyright laws. Baby Hazel is a trademark of Axis Entertainment Limited in the United States and other jurisdictions. All rights reserved.

Please subscribe to Youtube Channel for Baby Hazel Videos :
https://www.youtube.com/user/BabyHazelGames

Visit us – http://www.axisentertainment.org/
Follow us Twitter – https://twitter.com/TheBabyHazel
Like us – https://www.facebook.com/babyhazelgames/
Follow us on Google Plus - https://plus.google.com/+Babyhazelgames-by-AxisEntertainment
Follow us on Pinterest - https://www.pinterest.com/babyhazelgames/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»