• فارسی
  • English

توضیحات شست رزمنده

شست رزمنده، ساده ترین مبارزه برای به چالش کشیدن دوستان یا خانواده خود با انگشت شست!

ویژگی های بازی Thumb Fighter - شست رزمنده:
  • حالت دو نفره
  • امکان مقابله با هوش مصنوعی
  • بیش از 30 کاراکتر
  • مینی بازی
تغییرات نسخه 1.6.30:
به روز رسانی جدید! بسیاری از ویژگی های جدید به زودی! گوش به زنگ باشید!

The description of Thumb Fighter

Thumb Fighter is the simplest versus fighting game around!
Challenge your friends or family in the funniest thumb war.
Enjoy the best thumb war game and the whole Thumb Fighter World!
- Local Vs Mode
- Fight against your phone
- More than 30 characters
- Minigames