• فارسی
  • English

توضیحات شلیک آرپیجی

با شلیک آرپیجی به دشمنان، ساختمانها، اتومبیل ها، هلی کوپترها و هر آنچه دوست دارید، بپردازید.
تغییرات نسخه 1.0.4:
رفع اشکال

The description of Mrs RPG

Shoot an RPG at enemies, buildings, cars, helicopters and anything you like.